+370 604 01010
I-V 10:00-19:00, VI 10:00-14:00

Naudojimosi taisyklės

Portalas www.fotofabrikas.lt yra UAB „ADDMORE“ interneto portalas.

Asmuo, registruodamasis ar išsirinkdamas prekę internetu (sudarydamas pirkimo sutartį) UAB „ADDMORE“ portale patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis:

 

UAB „ADDMORE“ turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles ar sąlygas, apie tai asmeniškai neinformuodamas vartotojų ir šią informaciją pateikdamas UAB „ADDMORE“ portale. Taisyklių ar sąlygų papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra pateikiami UAB „ADDMORE“ portale. Jeigu vartotojas nesutinka su nauja taisyklių ar sąlygų redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti arba išsiregistruoti. Jei po taisyklių ar sąlygų papildymo arba pakeitimo vartotojas ir toliau naudojasi UAB „ADDMORE" portalo paslaugomis, laikoma, kad vartotojas sutinka su naująja taisyklių ar sąlygų redakcija.