+370 604 01010
I-V 09:00 - 18:00

privaatsuspoliitika

UAB „ADDMORE“ PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

 1. UAB ADDMORE, juriidilise isiku kood 305025925, asukoha aadress Taikos ave. 17, Klaipėda, 23. juuni, 23G, Kaunas (edaspidi - Ettevõte) on veebipoe www.fotofabrikas.ltrle haldaja.
 1. Ettevõtte jaoks on oluline iga Veebipoe Kasutaja usaldus Ettevõtte, Ettevõtte hallatava veebipoe ja selle kaudu pakutavate kaupade ja/või teenuste vastu. See usaldus on muuhulgas lahutamatu Kasutaja Isikuandmete nõuetekohasest töötlemisest ja kaitsest. Seetõttu leiate siit Veebipoe veebilehe jaotisest Ettevõtte privaatsuspoliitika (edaspidi - Privaatsuspoliitika) sätted, mis reguleerivad Ettevõtte isikuandmete vastuvõtmist, kasutamist, töötlemist, töötlemist ja muid isikuandmete töötlemise toiminguid, samuti sellega seonduvat. Kasutaja õigused ja kohustused.
 2. Juhime tähelepanu, et Veebipoe veebilehte ja seal pakutavaid teenuseid kasutades nõustub Kasutaja Privaatsuspoliitika sätetega. Kui Kasutaja ei nõustu täitma Veebipoe Privaatsuspoliitika sätteid, ei tohi Kasutaja jätkata Ettevõtte veebipoe veebilehe kasutamist.
 3. Märkame, et Ettevõttel on õigus igal ajal oma äranägemise järgi privaatsuspoliitika sätteid ühepoolselt muuta, teavitades sellest eelnevalt Veebipoe Veebilehe Kasutajaid. Kõik muudatused privaatsuspoliitika sätetes jõustuvad nende Veebipoe veebilehel avaldamise kuupäevast, seega palume iga kord enne Veebipoe pakutavate võimaluste kasutamist tutvuda käesolevate privaatsuspoliitika sätetega. Kui otsustate pärast käesolevate privaatsusreeglite sätetega tutvumist jätkata Veebipoe pakutavate võimaluste kasutamist, kinnitate, et nõustute nendega ja nõustute nendega.
 4. Kasutaja võib kõigi Kasutaja Isikuandmetega seotud küsimustega pöörduda otse E-kirja poole. e-post: [email protected]
 5. Täpsemat teavet Ettevõtte kohta ja Ettevõtte kontaktandmeid leiate Veebipoe veebisaidi jaotisest "KONTAKTID", samuti allpool käesolevas dokumendis.
 6. Märgime, et kõik Kasutaja isikuandmetega tehtavad toimingud tehakse kooskõlas Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi kehtivate õigusaktide, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikuandmete õiguskaitse seaduse sätetega. Leedu Vabariigist.

PÕHIMÕISTED

 1. Juht – Ettevõte, st. y. UAB Addmore, juriidilise isiku kood 305025925, asukoha aadress Taikos ave. 17, Klaipėda, 23. juuni, 23G, Kaunas, Leedu, milles sätestatakse andmetöötluse eesmärgid ja vahendid.
 2. Veebipood – veebipood, mis on saadaval aadressil www.fotofabrikas.lt
 3. Kasutaja – e-poe veebisaiti külastav füüsiline isik ja/või füüsiline isik, kes otsib ja/või soetab Ettevõtte poolt müüdavaid kaupu ja/või saab ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid.
 4. Isikuandmed – igasugune teave, mis puudutab füüsilist isikut, andmesubjekti, kelle isik on teada või on otseselt või kaudselt tuvastatav.
 5. Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kellele Andmetöötleja edastab isikuandmeid.
 6. Veebipoe konto on Veebipoe Veebilehele sisselogimise konto, mis luuakse Kasutaja aktiivsete toimingutega vastavalt Veebipoe Veebilehel määratud toimingute järjestusele ning mis salvestab Kasutaja Isikuandmed ja tellimuste ajaloo.
 7. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse iga Kasutaja seadmesse, kust ta siseneb veebipoe veebisaidile, ja salvestatakse ajutiselt sellesse seadmesse.
 8. Otseturundus on tegevus, mille käigus pakutakse üksikisikutele kaupu ja teenuseid ja/või küsitakse nende arvamust pakutavate kaupade või teenuste kohta posti, telefoni või muul viisil.
 9. Seltsi partner on isik, kes tarnib Ettevõttele kaupu või teenuseid, kellega saab ellu viia ühistegevusi või projekte.

ISIKUANDMETE SAAMISE MEETODID

 1. Ettevõte saab Kasutajate Isikuandmeid kolmel viisil, kui:
  -    Kasutaja annab enda kohta teavet;
  -    Kasutajaga seotud andmed genereeritakse Kasutaja poolt automaatselt Veebipoe veebilehte kasutades;
  -    Andmed Kasutaja kohta hangitakse kolmandatelt isikutelt.
 2. Ettevõtte veebipoe veebisaidi kasutaja annab ettevõttele iseseisvalt teavet järgmistel juhtudel:
  -    Kui Kasutaja loob Veebipoe konto ja sooritab Veebipoes tellimuse;
  -    Mis tahes vormis kasutaja suhtluse ajal Ettevõttega.
 3. Teine Isikuandmete saamise viis hõlmab olukorda, kus Ettevõte kogub automaatselt teavet Küpsiste abil, lähtudes Kasutaja nõusolekust oma Isikuandmete õiguslikuks töötlemiseks, kasutades Ettevõtte Veebipoe veebisaiti ja selle võimalusi.
 4. Kolmas Isikuandmete saamise viis hõlmab olukorda, kus Ettevõte saab Kasutaja nõusolekul teavet Kasutaja kohta kolmandatelt isikutelt, nagu Facebook, Inc., Google, Inc. Ettevõte ettevõttest Facebook, Inc. saab kasutaja isikuandmeid, nagu kasutaja pilt ja www.facebook.com sotsiaalvõrgustiku konto (profiili) nimi, samal ajal kui Google, Inc. Ettevõte saab ainult kasutajapildi andmeid.

KASUTAJA ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 1. Ettevõte töötleb Kasutajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  -  E-kaubanduse Ettevõtte veebipoe veebisaidil täitmise eesmärgil;
  -  Võistluste, tutvustuste, mängude korraldamiseks ja läbiviimiseks;
  -  Teenuste osutamise eesmärgil;
  -  Otseturunduse eesmärgil;
  -   Professionaalse teenuse kvaliteedi hindamise, parendamise ja tagamise eesmärgil ning Kasutajatega võimalike või tekkivate vaidluste lahendamise eesmärgil (teostatakse helisalvestust).
 2. Ettevõte ei töötle Kasutaja Isikuandmeid ühelgi muul ülaltoodud eesmärkidega kokkusobimatul eesmärgil.

TÖÖDELDUD ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

 1. Ettevõte töötleb oma tegevuses järgmisi Kasutajate isikuandmeid:
  -   Lepingu sõlmimise ja täitmise õiguslik alus: Kasutaja isikuandmed, nagu nimi, isikukood, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, Interneti-protokolli (IP) aadress, pangakonto number, ostetud kauba makseviis kaubad, kaupade järjekord, ajalugu, elukoha aadress, tekstifail "küpsised", isikliku sissetuleku tase, isikliku passi number, isiku perekonnaseisu andmed. Neid Isikuandmeid töödeldakse Ettevõtte Veebipoe veebisaidil e-kaubanduse läbiviimise eesmärgil;
  -    Kasutaja nõusoleku alusel: Kasutaja Isikuandmed, nagu nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, Interneti-protokolli (IP) aadress, video, pilt, tekstifail "küpsised". Neid isikuandmeid töödeldakse võistluste, kampaaniate, mängude korraldamise ja läbiviimise eesmärgil;
  -    Lepingu sõlmimise ja täitmise õiguslik alus: Kasutaja Isikuandmed, nagu nimi, perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, töökoha aadress, isiklikud kaebused. Neid Isikuandmeid töödeldakse Ettevõtte Veebipoe veebisaidil avaldatud teenuste osutamise eesmärgil;
  -    Kasutaja nõusoleku alusel: Kasutaja Isikuandmed, nagu nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, linn, ostukategooria, ostusumma andmed, tekstifail "küpsised", pildiandmed, sotsiaalvõrgustiku www.facebook.com konto nimi, elukoht aadress. Neid Isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil;
  -    Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu: Naudotojo Asmens duomenys, tokie kaip garso įrašo (pokalbio įrašo) duomenys. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi profesionalios aptarnavimo kokybės įvertinimo, tobulinimo ir užtikrinimo tikslu bei potencialių ar kilusių ginčų su Naudotojais spendimo tikslu.
 2. Ettevõte märgib, et ta ei kogu, töötle ega teosta muid andmetöötlustoiminguid, mis on seotud Kasutaja tundliku (eri) isikuandmetega, nagu usulised või poliitilised vaated, tervis jms.

KASUTAJA ÕIGUSED JA NENDE KASUTAMISE KORD

 1. Ettevõte tagab, järgib ja austab Ettevõtte veebipoe veebilehe Kasutajate õigusi:
  -    õigus teabele, s.o. y. õigus saada teavet Ettevõtte poolt Kasutaja isikuandmete töötlemise kohta;
  -    õigus saada Ettevõtte poolt töödeldavate Kasutaja Isikuandmetega seotud teavet;
  -   õigus parandada Kasutaja Isikuandmeid, kui need on ebatäpsed või puudulikud;
  -   õigus olla unustatud, kui Isikuandmed ei ole enam vajalikud nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi ja/või Kasutaja tühistab isikuandmete töötlemise aluseks olnud nõusoleku ja puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemine ja/või Kasutaja ei nõustu Isikuandmete töötlemisega ja Isikuandmete töötlemiseks puuduvad ülekaalukad legitiimsed põhjused ja/või kui Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult ja/või Isikuandmeid tuleb kustutada vastavalt Euroopa Liidu või äriühinguõigusest tulenevale juriidilisele kohustusele või/koguda infoühiskonna teenuste osutamise kontekstis;
  -    õigus piirata Kasutaja Isikuandmete töötlemist, kui Kasutaja vaidlustab Isikuandmete õigsuse ajavahemikuks, mille jooksul Ettevõte võib kontrollida Isikuandmete õigsust ja/või Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja Kasutaja teeb seda ei anna nõusolekut Isikuandmete kustutamiseks ja/või Ettevõte ei vaja enam Kasutajat Isikuandmete töötlemiseks, kuid Kasutaja vajab neid õiguslike nõuete esitamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks ja/või Kasutaja esitas andmete töötlemisele vastuväite Isikuandmed kuni on kontrollitud, et Ettevõtte õigustatud põhjused kaaluvad üles Kasutaja põhjused;
  -    õigus esitada vastuväiteid Kasutaja Isikuandmete töötlemisele, s.o. Kasutajal on igal ajal õigus Kasutaja konkreetse juhtumiga seotud põhjustel mitte anda nõusolekut teda puudutavate Isikuandmete töötlemiseks, kui selline töötlemine toimub avalikes huvides või avaliku võimu ülesannete täitmisel, sh. profiilide koostamine. , ja/või Isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui sellised Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, on ülimuslikud, eriti kui kasutaja on laps, sealhulgas profiilide koostamine ja/või kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse, sealhulgas otseturundusega seotud profiilide koostamise eesmärgil. Ettevõte teatab käesolevaga, et võttes arvesse Kasutaja õiguse kasutamist esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele, ei töötle Ettevõte enam Isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui Ettevõte tõendab, et Isikuandmeid töödeldakse mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis väljuvad Ettevõtte huvidest. , õigused ja vabadused. , jõustada või kaitsta juriidilisi nõudeid.
  -    õigus Isikuandmete teisaldatavusele, s.o. Kasutajal on õigus saada endaga seotud Isikuandmeid, mille ta on Ettevõttele esitanud, kui Kasutaja Isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul ja/või kokkuleppel ning selliseid Kasutaja Isikuandmeid töötleb automatiseeritud isikuandmete töötlemise vahendid. Ettevõte märgib käesolevaga, et andmete teisaldatavuse õiguse teostamisel on Kasutajal õigus, kui see on tehniliselt võimalik, edastada Isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, s.o. füüsiline või juriidiline isik, kes määrab töötlemise eesmärgid ja vahendid.
  -    õigus võtta tagasi nõusolek Isikuandmete töötlemiseks, kui töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul.
 2. Ettevõte teatab, et vastavad toimingud, millega ülalnimetatud Kasutajaõigusi rakendatakse, tehakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu möödumisel Teie avalduse esitamise kuupäevast. Märkame, et vajadusel võib 1 (ühe)kuulist tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, olenevalt pöördumise keerukusest ja arvust. Sel juhul teavitab Ettevõte Kasutajat sellisest pikendamisest 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest koos viivituse põhjustega.
 3. Ettevõte juhib tähelepanu, et ilma et see piiraks muude haldus- või kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamist, on igal Kasutajal õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige oma elu-, töökoha- või kahtlustatava rikkumise koha EL liikmesriigis, kui isik leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine toimub kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte rikkudes. Leedu Vabariigis on selliseks järelevalveasutuseks Riiklik Andmekaitseinspektsioon, juriidilise isiku kood 188607912, aadress A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Leedu.
 4. Kui Kasutaja soovib, et Ettevõte kasutaks ülaltoodud õigusi või kui Kasutajal on küsimusi oma õiguste teostamise kohta, võtke ühendust Ettevõttega.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TINGIMUSED

 1. Ettevõtte poolt töödeldavate Isikuandmete säilitamise tingimused, võttes arvesse Isikuandmete töötlemise eesmärke, on järgmised:
  -    Ettevõtte Veebipoes elektroonilise kaubanduse läbiviimise eesmärgil töödeldavaid Kasutaja Isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates Kasutaja viimasest kasutamisest Ettevõtte Veebipoes;
  -    Võistluste, tutvustuste, mängude korraldamise ja läbiviimise eesmärgil töödeldavaid Kasutaja Isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates viimase Kasutaja osalemisest Ettevõtte korraldatud konkursil, kampaanias või mängus;
  -    Teenuste osutamise eesmärgil töödeldavaid Kasutaja Isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates viimasest Kasutaja poolt Ettevõtte pakutavate teenuste kasutamisest;
  -    Kasutaja Otseturunduse eesmärgil töödeldavaid Isikuandmeid säilitatakse 5 (viis) aastat alates Kasutaja nõusoleku saamise päevast tema Isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil, klientidega koos otsuse tegemise eesmärgil säilitatakse 3 (kolme) aasta jooksul alates vastavate Isikuandmete saamise kuupäevast.
 2. Ettevõte teeb kõik mõistlikud ja mõistlikud jõupingutused Kasutaja Isikuandmete kaitsmiseks ülaltoodud perioodidel. Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel hävitab Ettevõte Kasutaja isikuandmed.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDALE OSAPOOLE JA ISIKUANDMETE AVALDAMINE

 1. Ettevõte kasutab Leedus ja teistes Euroopa Liidu riikides ning väljaspool asutatud usaldusväärsete kolmandate isikute teenuseid, nagu kullerteenused, liisingfirmad, otseturundus- ja serverite (serveri) renditeenuseid pakkuvad ettevõtted.
 2. Ettevõte teavitab Kasutajat, et käesolevates privaatsusreeglites määratletud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks edastab Ettevõte Kasutaja Isikuandmeid eelnimetatud kolmandatele isikutele, arvestades isikuandmete töötlemise konkreetset eesmärki.
 3. Kasutaja Isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult ulatuses ja ulatuses, mis on vajalik nende vahetuks tööülesannete täitmiseks ja Kasutaja õigustatud huvide tagamiseks.
 4. Ettevõte ja kolmas isik, kellele Ettevõte on Kasutaja Isikuandmeid edastanud, tegutsevad vastavalt eraldi lepingu(te)le, mis reguleerivad kolmandale isikule edastatud Isikuandmete töötlemist, mis on vajalikud tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmete rakendamiseks ja muude Isikuandmete töötlemist reguleerivad vajalikud õigussätted
 5. Kasutaja isikuandmete töötlemisel võistluste, kampaaniate ja mängude korraldamise ja läbiviimise eesmärgil edastab Ettevõte Kasutaja Isikuandmed, nagu Kasutaja nimi, perekonnanimi, e-posti aadress kolmandasse riiki – Ukrainasse.
 6. Kasutaja isikuandmete töötlemisel otseturunduse eesmärgil edastab Ettevõte Kasutaja Isikuandmed, nagu Kasutaja nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, Kasutaja linna nimi, ostusumma andmed, ostukategooria andmed kolmandasse riiki - Ukraina.
 7. Ettevõte märgib, et on kehtestanud asjakohased kaitsemeetmed Isikuandmete edastamiseks Ukrainasse ning Kasutajale on tagatud kõik Kasutaja kui andmesubjekti täitmisele pööratavad õigused ja õiguskaitsevahendid Kasutaja vajaduse ja mõistliku huvi korral.
 8. Kasutaja kohustub ja peab säilitama Konto parooli ja sisselogimisnime, samuti muid Isikuandmeid, mis on seotud tema sisselogimisega Ettevõtte veebipoe veebisaidile. Kasutaja kohustub ja ei tohi avaldada Isikuandmeid ühelegi teisele kolmandale isikule ei enda ega kolmandate isikute kohta, kui sellised kolmandate isikute Isikuandmed on talle kättesaadavaks saanud, ning teavitama tuvastatud rikkumistest viivitamatult Ettevõtet.
 9. Ettevõte püüab tagada Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse ning Ettevõtte veebipoe veebilehe kasutamise tavatingimustes ei ole Ettevõttel õigust avaldada Kasutaja isikuandmeid teistele Andmesaajatele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab Ettevõtte teenuse juurutamise protsess. .
 10. Juhul, kui Ettevõtet kohustab seadused või muud õigusaktid, peab Ettevõte avaldama teavet Kasutaja kohta pädevatele asutustele.

ISIKUANDMETE TURVALISUS

 1. Ettevõte hoolib Kasutaja Isikuandmete turvalisusest ja konfidentsiaalsusest. Isikuandmetele volitamata juurdepääsu või Isikuandmete volitamata avaldamise vältimiseks ning olemasoleva teabe kaitsmiseks on Ettevõte rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.
 2. Ettevõte märgib, et kuigi Ettevõte püüab rakendada asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, ei saa need ega muud meetmed tagada täielikku turvalisust ega kaitsta igal ajal kõigi võimalike turvarikkumiste eest.

LASTE ISIKUANDMED JA PRIVAATSUS

 1. Ettevõtte Veebipood ja selles pakutavad teenused on mõeldud üle 16-aastastele isikutele, mistõttu Ettevõte ei kogu ega töötle teadlikult alla 16-aastaste laste Isikuandmeid.
 2. Samas märgib Ettevõte, et vanematel on õigus anda Ettevõttele nõusolek, kui nende alaealine alla 16-aastane laps soovib kasutada Ettevõtte veebipoodi ja selle pakutavaid võimalusi näiteks toote või teenuse ostmiseks.
 3. Kui saate teada, et teie laps on andnud Ettevõttele isikuandmeid ilma teie nõusolekuta, võtke ettevõttega ühendust aadressil

OTSETURUNDUS

 1. Ettevõttel on Kasutaja selgesõnalisel nõusolekul õigus saata Kasutajale otseturunduse sõnumeid e-posti ja/või kiirsõnumi teel.
 2. Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta Ettevõttele antud nõusolek(ed) töödelda oma Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 3. Kui Kasutaja ei soovi enam, et tema Isikuandmeid kasutataks otseturunduse eesmärgil, võib Kasutaja:
  -    kirjutada e-kiri aadressile [email protected] või helistada Ettevõtte üldisele kliendikonsultatsiooni telefonile +370 80071010 ja anda teada, et ei soovi saada e-kirju ja/või SMS-e;
 4. E-kirjade ja/või SMS-sõnumite saatmine lõpetatakse ainult Kasutaja poolt selgelt märgitud e-kirjadega. postiaadressid ja/või telefoninumbrid.

KÜPSISED

 1.  Kasutajale Ettevõtte Veebipoe teenuste täielikuks pakkumiseks võidakse Kasutaja nõusolekul Veebipoega ühenduvasse Kasutaja seadmesse salvestada küpsiseid.
 2. Kui Kasutaja nõustub küpsiste salvestamisega Kasutaja poolt kasutatavas lõppseadmes, peab Kasutaja vajutama "Nõustun küpsiste kasutamisega" ning kui kasutaja ei nõustu küpsiste salvestamisega, ei tohi kasutaja klõpsata. "Nõustun küpsiste kasutamisega".
 3. Ettevõtte poolt kasutatavad küpsised on mõeldud teabe edastamiseks elektroonilise sidevõrgu kaudu. Muud tüüpi küpsised – teabe kogumiseks liikluse arvutamiseks (statistilise teabe kogumiseks), Kasutajale huvipakkuva sisu pakkumiseks ja külastusajaloo salvestamiseks. Ettevõte seda tüüpi küpsiseid ei kasuta, kuid juhib Kasutaja tähelepanu asjaolule, et mõned Ettevõtte partnerid võivad seda tüüpi küpsiseid kasutada, mistõttu peaks kasutaja võtma ühendust konkreetse ettevõtte partneriga, kui tal on kahtlus, et seda tüüpi küpsiseid kasutatakse. ilma tema nõusolekuta.
 4. Kui kasutaja on nõustunud küpsiste salvestamisega Kasutaja poolt kasutatavale lõppseadmele, on Kasutajal õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates lingil "Tühista küpsiste kasutamine" või muutes oma / seadeid. tema veebibrauser, sel juhul ei pruugi veebipoe teatud funktsioonid töötada.

PRIVAATSUSEESKIRJADE SÄTETE JÕUSTUMINE

 1. See privaatsuspoliitika kehtib alates 2018. aastast. 25. mai Kõik privaatsuspoliitika muudatused postitatakse ja avalikustatakse Ettevõtte veebipoe veebisaidil.

KONTAKTINFO
UAB „ADDMORE“ 
Juriidilise isiku kood 305025925
Taikos pr. 17, Klaipėda, Birželio 23-osios 23G, Kaunas

Telefon +370 67112063
El. mail [email protected]  

Privaatsuspoliitika läbivaatamise kuupäev 2020 14. jaanuar